Κωδ. Μαθήματος : 82208ECTS : 68ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος(ΕΚ) Επιλογή Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
• Ραδιενέργεια στην Ατμόσφαιρα: Μηχανισμοί μεταφοράς.
• Ραδιενέργεια στο Υδάτινο Περιβάλλον.
• Ραδιενέργεια Εδάφους.
• Ραδιενέργεια διαφεύγουσα από Πυρηνικούς Σταθμούς στο Περιβάλλον.
• Ραδιενέργεια από Πυρηνικές Εκρήξεις στο Περιβάλλον.
• Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος: Τρόποι, Συστήματα Ελέγχου.
• Ραδιενεργός Δόση (Εκτίμηση) και Δοσιμετρία στο Περιβάλλον.
• Ραδιενεργά Απόβλητα (Παραγωγή - Διαχείριση).
• Ραδιενέργεια διαφεύγουσα από Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς στο Περιβάλλον.
• Το Πρόβλημα του Ραδονίου.
• Βιολογική δράση των ιονιζουσών ακτινοβολιών στον άνθρωπο.
• Θωράκιση στις ακτινοβολίες.
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]