Κωδ. Μαθήματος : 82103ECTS : 67ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος(ΥΚ) Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :
ΠεριεχόμενοΔιδάσκοντες
• Αρχές λειτουργίας ανιχνευτών Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
• Ηλεκτρομαγνητικό και αδρονικό καλορίμετρο. Ταυτοποίηση σωματιδίων. Εργαλεία προσομοίωσης.
• Αρχές λειτουργίας επιταχυντών Στοιχειωδών Σωματιδίων
• Γραμμικοί και κυκλικοί επιταχυντές / colliders. Συγκρουόμενες δέσμες (LHC). Βασικές ιδιότητες. Όρια λειτουργίας.
• Πειράματα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών
• Σταθερός στόχος. Collider.
• Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων χωρίς επιταχυντές
• Φάσμα Κοσμικής ακτινοβολίας. Τεχνικές ανίχνευσης.
• Εισαγωγή στις ακτινοβολίες υποβάθρουCMB / Φαινόμενο Sunyaev-Zeldovich, Νετρίνα, Βαρυτικά κύματα, axions, κ.ά.
• Υπόγεια πειράματα
• Έμμεση αναζήτηση στοιχειωδών σωματιδίων σκοτεινής ύλης και κοσμικών νετρίνων Υψηλών Ενεργειών.
• Διατάξεις ανιχνευτών καταιονισμού.
• Ανίχνευση κοσμικής ακτινοβολίας. Ανιχνευτές στο διάστημα. Ραδιοκύματα, ακτίνες Χ, ακτίνες γάμμα, ακτινοβολία Υψηλών Ενεργειών.
• Ασυμμετρία Ύλης - Αντιύλης στο σύμπαν
• Πειράματα στο εργαστήριο και στο διάστημα.
• Ερευνητικά Ερωτήματα του 21ου αιώνα – Νέα Φυσική
[Σύντομα θα προστεθεί η σχετική πληροφορία]