Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών ορίστηκε  η  τριμελής Κεντρική Εφορευτική  Επιτροπή για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής  της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 (10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.)
Παρακαλούμε όπως η Γραμματεία μεριμνήσει για την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στο site, καθώς και την κοινοποίηση του ηλεκτρονικού μηνύματος σε όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Εκ της Γραμματείας

Κατεβάστε από εδώ την απόφαση

ΟΡΙΣΜΟΣ-ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ-ΕΦΟΡΕΥΤΥΙΚΗΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΕΚΛΟΓΗ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΑΠΛ.-ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΤΜ.-ΦΥΣΙΚΗΣ-6Υ8Τ469Β7Ξ-96Η