Οριστικά αποτελέσματα υποψηφίων Τμήμα Φυσικήα για το ακαδ. έτος 2023-2024

Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων, η κατάταξη των 
φοιτητών/τριών για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ. έτους 
2023-2024, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο 
Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027» που συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους, όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της 
Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος Φυσικής υπ’ αριθμ. 
8027/24/ΤΦΥΣ/18-04-2024, παραμένει ως έχει.

Για όλους τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στη λίστα με τους 
επιτυχόντες , η προθεσμία υποβολής στη διεύθυνση 
https://pa-infosys.uth.gr από το «Δελτίο Πρακτικής Άσκησης» της 1) 
«Εγγραφής» (ΣΤΑΔΙΟ 3) και  της 2) ανάρτησης των δικαιολογητικών 
(ΣΤΑΔΙΟ 4), ορίζεται από σήμερα 8 Μαΐου  (15:00) έως Κυριακή 19 Μαΐου 
(23:59)

Σημείωση: Όσοι ολοκληρώνουν τα πρώτα Στάδια ( 3+4) προχωρούν  εάν 
είναι έτοιμοι αυτόματα στα επόμενα Στάδια.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 3) «Καρτέλας Πρακτικής» :   
συμπλήρωση στοιχείων φορέα και τον κωδικό θέσης από τον ΆΤΛΑ (ΣΤΑΔΙΟ 
6), είναι η Δευτέρα  3 Ιουνίου (23:59)

Οι «Εγγραφές» και οι «Καρτέλες Πρακτικής Άσκησης» θα υποβληθούν μέσω 
του νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Γραφείου ΠΑ στην διεύθυνση: 
https://pa-infosys.uth.gr. Η σύνδεση σας θα υλοποιηθεί με τον 
προσωπικό Λογαριασμό Π.Θ., εφόσον συνδεθείτε απομακρυσμένα μέσω του 
VPN του ΠΘ, ή από Η/Υ εντός του δικτύου του Ιδρύματος.
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε  σχετικά το pdf αρχείο :ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Μετά την συμπλήρωση της «Καρτέλας Πρακτικής», οι φοιτητές , σε δεύτερο 
χρόνο( ~ ένα μηνά πριν την έναρξη της πρακτικής τους ),  θα λάβουν   
στο πανεπιστημιακό τους email την ειδική σύμβαση για την Πρακτική 
Άσκηση μαζί με οδηγίες.

Οι φοιτητές-τριες καλούνται να ελέγχουν συστηματικά το email τους, 
καθώς και  τις ανακοινώσεις ανά Τμήμα στη σελίδα του Γραφείου 
Πρακτικής Άσκησης (pa.uth,gr) .

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τη διαδικασία, 
https://www.phys.uth.gr/%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/
όπως παρουσιάστηκε στην ενημέρωση στο Τμήμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ