ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ η προγραμματισθείσα ημερίδα για την ελεγχόμενη θερμοπυρηνική σύντηξη την Πέμπτη, 18/1, ώρα 12μμ.

Με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της.