Ανακοίνωση
Το μάθημα Ιστορία και Φιλοσοφία των Θετικών Επιστημών την Τρίτη 09-01-2024 με διδάσκοντα τον κ. Ιωάννη Βανδουλάκη δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθενείας του διδάσκοντος.
Θα γίνει αναπλήρωση σε συνεννόηση με τους φοιτητές και τη γραμματεία του Τμήματος.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜ. ΦΥΣΙΚΗΣ