Στην υπ. αριθμ. 86/7-02-2024 συνεδρίαση του Τμήματος Φυσικής και λαμβάνοντας υπόψη την υπ. αριθμ. 302/01-02-2024 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν Δια ζώσης με βάση το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.
Σε περίπτωση καταλήψης δίνεται η δυνατότητα στην/ον διδάσκουσα/οντα να μεταθέτει την εξέταση του μαθήματος δια ζώσης, το πρώτο Σάββατο, μετά από την ημερομηνία εξέτασης που χάθηκε και τις ίδιες ώρες ή να διεξάγει εξ αποστάσεως εξέταση τις ίδιες ώρες που ήταν προγραμματισμένη εξέταση στο πρόγραμμα, με όποιο τρόπο θεωρεί η/ο διδάσκουσα/ον εύλογο.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση στο eclass του μαθήματος και της γραμματείας του Τμήματος.