Ανακοίνωση για την ομιλία του Dr. Takis Kontos, στο ΙΠΣΦ, στις 10/1/2023.

Τίτλος Ομιλίας : Hybrid quantum circuits : from atomic physics on a chip to quantum enhanced detection of dark matter. (Συνημμένο το έντυπο.)

Indico page: https://indico.cern.ch/event/1234819/
Videoconference via https://us02web.zoom.us/j/81125161174
Contact: C. Markou, cmarkou@inp.demokritos.gr, M. Axenides, axenides@inp.demokritos.gr
Takis_Kontos_Colloquium