Τα Ιδρύματα με τα οποία έχουμε υπογράψει ήδη διμερείς συμφωνίες Erasmus είναι:


RO TIMISOA01
Πανεπιστήμιο Universitatea de Vest din Timisoara/Weast University of Timisoara
Χώρα Ρουμανία
Πόλη Timisoara
Faculty of Physics
http://physics.uvt.ro/


CZ BRNO01
Πανεπιστήμιο BRNO University of Technology
Σχολή Faculty of Electrical Engineering and Communication
Department of Physics
Χώρα Τσεχική Δημοκρατία
Πόλη Brno
https://www.fekt.vut.cz/


GRAZ 02
Πανεπιστήμιο Technische Universität Graz
https://www.tugraz.at/home/

Από τη Γραμματεία του Τμήματος