Αγαπητοί φοιτητές/τριες του Τμήματος Φυσικής,

Σας ενημερώνουμε ότι, η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από 11-1-2022 έως και 21-1-2022.

Η αξιολόγηση είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία τόσο για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο Τμήμα μας όσο και για την πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών μας.  Επιπλέον, έχοντας στοιχεία της αξιολόγησης από όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, η Πολιτεία διευκολύνει τη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων και ως εκ τούτου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Θα λάβετε, με αυτοματοποιημένα μηνύματα από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σχετικές οδηγίες, συνδέσμους μιας χρήσης και μοναδικούς κωδικούς για κάθε μάθημα του εξαμήνου που παρακολουθείτε, όπου καλείστε να συμπληρώσετε ανώνυμα και εξ’ αποστάσεως, ένα σχετικό ερωτηματολόγιο, εφόσον πρώτα έχετε συνδεθεί μέσω του εικονικού δικτύου (VPN) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η ανωνυμία σας διασφαλίζεται από τη ΜΟΔΙΠ και σας παρέχεται η σχετική διαβεβαίωση, καθώς:

  • Δεν διατηρούνται στοιχεία ταυτοποίησης, π.χ.: στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία χρήστη πληροφοριακού συστήματος, στοιχεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης, όπως email address, IP address κλπ. ή οποιοδήποτε άλλο σχετιζόμενο στοιχείο που να αποκαλύπτει την ταυτότητα του χρήστη.
  • Μετά την επιτυχή αποστολή των email με τους συνδέσμους μιας χρήσης στους φοιτητές του εκάστοτε μαθήματος, διαγράφονται τα όποια στοιχεία συσχέτισης, ώστε κανείς άλλος εκτός από τον παραλήπτη να μην γνωρίζει σε ποιόν στάλθηκε ο σύνδεσμος μιας χρήσης.

Σημειώνεται ότι η σύνδεση πρέπει να γίνεται εντός του δικτύου του Π.Θ. ή μέσω του εικονικού δικτύου του (VPN). Πληροφορίες για την σύνδεση σας στο VPN του Π.Θ. θα βρείτε εδώ: https://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-diktyo-vpn

Τέλος, σας ενημερώνουμε σύμφωνα με τη ΜΟΔΙΠ, ότι: «οι διδάσκοντες των μαθημάτων δεν έχουν πρόσβαση σε κανένα στοιχείο ταυτοποίησης, καθώς επίσης δεν μετέχουν στην διαδικασία αποστολής των συνδέσμων μιας χρήσης. Η ενημέρωση τους αφορά μόνο στα στατιστικά αποτελέσματα των αξιολογήσεων σε δεύτερο χρόνο, μετά την επίσημη καταχώρηση των βαθμολογήσεων της επόμενης εξεταστικής περιόδου».

Όλοι οι διδάσκοντες πιστεύουμε ότι η συμμετοχή σας στη διαδικασία της αξιολόγησης κρίνεται απαραίτητη γιατί βοηθάτε στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών του Τμήματός μας.

                                  Ο  Αναπληρωτής   Πρόεδρος του Τμήματος

                                       Καθηγητής   Θεόδωρος   Καρακασίδης