ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΧΕΤΙΚΑ-ΜΕ-ΤΗΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΤΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΕΑΡΙΝΟΥ-ΕΞΑΜΗΝΟΥ