Εκδήλωση-ενημέρωσης-Τμήματος-Φυσικής-ακαδ.-έτους-2023-24