Η ενισχυτική διδασκαλία του μαθήματος «Προγραμματισμός ΙΙ» (φροντιστήρια) θα
πραγματοποιείται κάθε:

Τετάρτη 18:00-20:00 και Πέμπτη 18:00-20:00
στην Αίθουσα Ε13
Η έναρξη των μαθημάτων είναι στις 02/06/2022.

Ο διδάσκων
Σταυρογιάνης Χρήστος
Υπ. Διδάκτορας Τμ. Φυσικής