Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ το ανακοίνωση

EIT-HEALTH-INNOVATION-DAYS