Σας ενημερώνουμε ότι μεταφέρεται η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2022 για τις 2 Μαΐου 2022 και ημέρα Δευτέρα, βάσει του ΦΕΚ 1758/τ.Β’/11.04.2022.