Ομιλία του Γεωργίου Τσιγαρίδα, Επίκουρου Καθηγητή στη Σχολή Εφαρμοσμένων  Μαθηματικών και Φυσικών Επιστήμων του Ε.Μ.Π, με τίτλο: « Ηλεκτρομαγνητικές Αλληλεπιδράσεις Των Σωματιδίων Dirac και Weyl».

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2024, ώρα 12:00μμ στο αμφιθέατρο της   Βιβλιοθήκης  του Νοτίου Συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία και θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3axuPxCMaup6cpQTGtQ-M5TGAIjjr-DXmoonFr9MoX3uA1%40thread.tacv2/1712898228176?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%2232a45f3b-9ca6-4d6e-b756-2e4582310e6c%22%7d