Ο Πρόεδρος και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας προσκαλούν
στις Ομιλίες των: 1. . Εμμανουήλ Σαριδάκη, 2. . Στυλιανού Τσιλιούκα, υποψήφιου διδάκτορος του τμήματος Πέμπτη 21 Μαρτίου 202 4 , ώρα 11 :00 π.μ 1 :00 μμ , στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Νοτίου Συγκροτήματος του Π ανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΟΜΙΛΙΕΣ-Μαρτ24