Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και δικαιούνται τη λήψη του πτυχίου τους, να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτηση ορκωμοσίας είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: g-phys@uth.gr από την Δευτέρα 8-07-2024 έως και την Πέμπτη 18-07-2024, καθώς να προσκομίσουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα 2. Βεβαίωση μη οφειλής τεκμηρίων προς την Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Η Ορκωμοσία των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φυσικής θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024 ώρα 10:15 π.μ., στο Αμφιθέατρο του Κτιρίου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Νότιο Κτιριακό Συγκρότημα- 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Λαμίας- Αθηνών) στη Λαμία.

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες στην τελετή ορκωμοσίας να προσέλθουν, μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη έναρξη. Η διεξαγωγή της τελετής αποφοίτησης θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων.

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ