Οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις υποχρεώσεις τους στα έξι (6) μαθήματα που
προβλέπονται και οδηγούν στην απαραίτητη παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση.
Μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα Πρακτική Άσκηση σε σχολική Μονάδα (Γυμνάσιο -Λύκειο),
και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο eClass του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία