Μπορείτε να κατεβάσετε:

α) την σχετική Προκήρυξη,

β) την Αίτηση

16773-22-ΓΠ2_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ_-ΑΚ_ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ_ΤΜΗΜΑΤΩΝ_Χ-ΕΞΑΜ_2022-23