Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μετά από απόφαση της Συγκλήτου στην αρ.261/26-11-2021 συνεδρίασή της, προκηρύσσει θέσεις για την απασχόληση Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ-ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ-ΕΑΡΙΝΟ-ΕΞΑΜΗΝΟ-2021-2022