Στα πλαίσια του 3ου κύκλου της δράσης #HER_RESEARCH, που υλοποιεί ο
Σύνδεσμος Γυναικών Επιχειρηματιών Ελλάδος – ΣΕΓΕ, μίας πρωτοβουλίας
που έχει ως στόχο να ενισχύσει τις γυναίκες που απασχολούνται ή
επιθυμούν να ενταχθούν στον τομέα της έρευνας, σας προσκαλούμε στο δια
ζώσης σεμινάριο με θέμα:”Εύρεση Ερευνητικών Πόρων”

Για να εξασφαλίσετε τη θέση σας στο σεμινάριο, παρακαλούμε
επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο
και εξασφαλίστε τη θέση σας ΔΩΡΕΑΝ:https://forms.office.com/e/eqkBE3vif7[1]

https://forms.office.com/e/eqkBE3vif7[1]