Μπορείτε αν κατεβάσετε από εδώ την Πρόσκληση

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο του ΠΜΣ

prosklisi_ap-msc_2022