Κατόπιν πολλών ερωτημάτων από φοιτητές και φοιτήτριες και τους γονείς τους σε σχέση με το Πτυχίο του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας ενημερώνουμε για την άποψη του ΑΣΕΠ όπως μας  κοινοποιήθηκε από την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Επιλογής Προσωπικού του ΑΣΕΠ (κατόπιν εντολή του Προέδρου του ΑΣΕΠ) σε σχετική ερώτηση του  Τμήματος Φυσικής του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η σχετική επιστολή: Πτυχίο Τμήματος Φυσικής ΠΘ