Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024, μικρό αμφιθέατρο (ΣΤΕΦ), 8:30 – 12:00

POSTER_FLUIDS