Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση ενδιαφέροντος από εδώ.

Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στην υπ. αριθμ. 43η /01-06-2022 συνεδρίαση της Συνέλευσής του αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04.08.2017 τ. Α’), και τον κανονισμό εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών του Τμήματος (ΦΕΚ 450τ.Β΄/13-02-2020).
Το Τμήμα Φυσικής καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή, να υποβάλουν σχετική αίτηση με καταληκτική ημερομηνία τις 19-08-2022.

Προεπισκόπηση (αρχείο PDF-3 σελίδων) :

phys_phd_prokirixi_ioulios_2022

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση ενδιαφέροντος από εδώ.