Ακαδημαϊκή Βαθμίδα : Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο : Εφαρμοσμένη Φυσική

Κατεβάστε : [Βιογραφικό Σημείωμα (EL)], [Curriculum Vitae (EN)]


Προσωπικός Ιστότοπος http://www.uth.gr
E-mail thkarak [at] uth.gr
Τηλ. Εργασίας (+30)2231060280
Γραφείο 228, 1ος όροφος, Κτήριο Α, Σχολή Θετικών Επιστημών (Α-ΣΘΕ)
Ώρες Συνεργασίας με Φοιτητές Τετάρτη: 10:00-12:00, Πέμπτη: 13:00-14:00
Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

• Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών
• Νανοτεχνολογία, νανοϋλικά, νανορευστομηχανική
• Υπολογιστική Ρευστοδυναμική
• Υπολογιστικές μέθοδοι-Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
• Προσομοιώσεις Πολλαπλών κλιμάκων
• Δυναμική συστημάτων, ανάλυση χρονοσειρών, μηχανική μάθηση
• Ανίχνευση συμβάντων και μοτίβων
• Επιστημονική συγγραφή και επικοινωνία

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Google Scholar Profile:

- Filippos Sofos, Theodoros karakasidis, Antonios Liakopoulos, «Transport properties of liquid argon in krypton nanochannels: Anisotropy and non-homogeneity introduced by the solid walls», International Journal of Heat and Mass Transfer 52, 735 (2009)
- Georgiou, D.N., Karakasidis, T.E., Nieto, J.J., Torres, A., Use of fuzzy clustering technique and matrices to classify amino acids and its impact to Chou's pseudo amino acid composition Journal of Theoretical Biology, 257, 17 (2009)
- A. Charakopoulos, T.E. Karakasidis, P. Papanicolaou, A Liakoopoulos, The application of complex network time series analysis in turbulent heated jets, under review Chaos (2014)
- Liakopoulos, A., Sofos, F., Karakasidis, T.E., Friction factor in nanochannel flows, Microfluidics and Nanofluidics, 20 (1), art. no. 24, pp. 1-7. (2016)
- D. Spetsiotis, F. Sofos, D. Kassiteropoulou, T.E. Karakasidis, Liakopoulos A, Multi-parameter analysis of water flows in nanochannels, Desalination and Water Treatment, 125, 8-15 (2018)
- E.G. Karvelas, T.E. Karakasidis, I.E. Sarris, Computational analysis of paramagnetic spherical Fe3O4 nanoparticles under permanent magnetic fields, Computational Materials Science, vol. 154, pp. 464-471 (2018)
- Fragkou A.D., T.E. Karakasidis and E. Nathanail, “Detection of traffic incidents using Nonlinear Time series analysis”, Chaos, 28(6), 063108, (2018).
- A.D. Fragkou, T.E. Karakasidis, I.E. Sarris, Recurrence quantification analysis of MHD turbulent channel flow, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 531, 121741, (2019)
- Myrovali G., Karakasidis, T., Charakopoulos, A., Tzenos, P., Morfoulaki, M., Aifadopoulou, G., Exploiting the Knowledge of Dynamics, Correlations and Causalities in the Performance of Different Road Paths for Enhancing Urban Transport Management, Lecture Notes in Business Information Processing, 348, pp. 28-40. (2019).
- Karvelas, E. G., Lampropoulos, N. K., Benos, L. T., Karakasidis, T., & Sarris, I. E. (2020). On the magnetic aggregation of Fe3O4 nanoparticles. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 105778.