Ίδρυση Τμήματος Φυσικής
Κτ. Βιβλιοθήκης Π.Θ. Παραρτήματος Λαμίας
Κτ. Βιβλιοθήκης Π.Θ. Παραρτήματος Λαμίας

Το Τμήμα Φυσικής ιδρύθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 4589/ 29-01-2019 .

Η έδρα του είναι η πόλη της Λαμίας . Οι πρώτοι φοιτητές εισήχθησαν κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. (Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην “Φυσιογνωμία του Τμήματος“.)

Πρόσφατες Ανακοινώσεις - Νέα
.