Ίδρυση Τμήματος Φυσικής
Κτ. Βιβλιοθήκης Π.Θ. Παραρτήματος Λαμίας
Κτ. Βιβλιοθήκης Π.Θ. Παραρτήματος Λαμίας

Το Τμήμα Φυσικής ιδρύθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 4589/ 29-01-2019 .

Η έδρα του είναι η πόλη της Λαμίας . Οι πρώτοι φοιτητές εισήχθησαν κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. (Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην “Φυσιογνωμία του Τμήματος“.)

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Σας ενημερώνουμε για την άποψη του ΑΣΕΠ όπως μας  κοινοποιήθηκε από την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Επιλογής Προσωπικού του ΑΣΕΠ (κατόπιν εντολή του Προέδρου του ΑΣΕΠ) σε σχετική ερώτηση του  Τμήματος Φυσικής του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η σχετική επιστολή: Πτυχίο Τμήματος Φυσικής ΠΘ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις - Νέα
.