Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ την ανακοίνωση
ΑΝΑΘΕΣΗ-ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΣΕ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΦΟΙΤ-ΤΡΙΕΣ-ΤΜ.-ΦΥΣΙΚΗΣ-ΑΚ.-ΕΤΟΥΣ-2022-23