Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα “Προγραμματισμός Υπολογιστών ΙΙ” να κάνουν εγγραφή στο e-Class (https://eclass.uth.gr) και να επιλέξουν ένα από τα διαθέσιμα τμήματα παρακολούθησης των ασκήσεων του μαθήματος. Τα διαθέσιμα τμήματα φαίνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα (Τμήμα 1: Τρίτη 16:00-1800, Τμήμα 2: Τρίτη 18:00-20:00). Η εγγραφή στα εργαστηριακά τμήματα είναι υποχρεωτική μόνο για τους φοιτητές του 1ου έτους, οι οποίοι στο τέλος του εξαμήνου θα εξεταστούν μία φορά για τη θεωρία και το εργαστήριο ταυτόχρονα μέσα στο χώρο του εργαστηρίου. Για τους φοιτητές των παλαιότερων ετών που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο ισχύει ακριβώς ότι και για τους 1ετείς φοιτητές. Οι υπόλοιποι φοιτητές θα εξεταστούν κανονικά σε αίθουσα που θα αναφέρεται στο πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: O τίτλος του μαθήματος στο e-class είναι “Προγραμματισμός ΙΙ”

Δρ. Κωνσταντίνος Αντωνής
Αναπληρωτής Καθηγητής