ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Οι φοιτητές/φοιτήτριες που παρακολουθούν το εργαστήριο Φυσικής ΙΙ
καλούνται να εγγραφούν στα ΝΕΑ Τμήματα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
eclass (PHYS_U_110).
Οι φοιτητές/φοιτήτριες παρακαλούνται να ελέγχουν το email τους συχνά, 
όπου θα ενημερωθούν για την υποομάδα στην οποία ανήκουν
και την εργαστηριακή άσκηση την οποία υποχρεούνται να προετοιμάσουν,
για το μάθημα της Τετάρτης 23/3/2022 και Πέμπτης 24/3/2022.
Οι ασκήσεις του 1ου κύκλου έχουν αναρτηθεί στα έγγραφα του μαθήματος
στο eclass.”