Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής στην 53η συνεδρίαση της /12-10-2022 (θέμα 2ο ), σχετικά με την διδασκαλία μαθημάτων κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-23, αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

 Το μάθημα Αλληλεπίδραση Ακτινοβολιών και Ύλης προτείνεται η διδασκαλία του με ενσωμάτωση στο μάθημα Φυσική Πλάσματος ΙΙ για το χειμερινό εξάμηνο του 2022-23. Οπότε προτείνεται η δήλωση του μαθήματος Φυσική Πλάσματος ΙΙ.
 Το μάθημα επιλογής κατεύθυνσης Φυσική και Τεχνολογία Ανιχνευτών και Επιταχυντών θα ενσωματωθεί κατά το τρέχον εξάμηνο στο υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ΙΙ και οι φοιτητές προτείνεται να δηλώσουν κάποιο άλλο μάθημα επιλογής επιθυμούν από την σχετική κατεύθυνση
 Το μάθημα βασικής επιλογής Βιοφυσική δηλώθηκε από ελάχιστο αριθμό φοιτητών και δεν θα διδαχθεί κατά το τρέχον εξάμηνο Προτείνεται οι φοιτητές του να δηλώσουν κατά προτίμηση μάθημα επιλογής κατά προτίμηση το Ήπιες μορφές ενέργειας που θα διδαχθεί
 Προτείνεται για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος το μάθημα βασικής επιλογής Βασικές έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων και Δικτύωση να αποτελέσει σεμιναριακό μάθημα στο οποίο αριθμός διαλέξεων θα καλύψει επίσης τα μαθήματα Εισαγωγή στους Κβαντικούς Υπολογιστές και Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα. Προτείνεται να συμβάλλουν σε αυτό οι συνάδελφοι Αντωνής, Βαβουγυιός και Σοφός και να ζητεί επίσης συμβολή των συναδέλφων από το Τμήμα ΗΜ7ΜΥ Μούντανου και
Δασκαλοπούλου
 Το μάθημα επιλογής κατεύθυνσης Φυσικοχημεία δηλώθηκε από ένα φοιτητή και δεν θα διδαχθεί για το τρέχον εξάμηνο προτείνεται διόρθωση δήλωσης από τον φοιτητή
 Για την τρέχουσα χρονιά το μάθημα επιλογής κατεύθυνσης Ιατρική Φυσική παραμένει στην κατεύθυνση του που είναι και μπορεί να δηλωθεί για όσους το επιθυμούν από άλλες κατευθύνσεις για το συμπλήρωμα πτυχίου. Μελλοντικά σε νέα αναθεώρηση του προγράμματος η κατεύθυνση που ανήκει θα επανεξετασθεί.

Όσοι επιθυμείτε να αλλάξετε την δήλωση των μαθημάτων σας, να αποστείλετε Email στην γραμματεία του Τμήματος.

Από τη γραμματεία του Τμήματος Φυσικής