Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο Φυσικής ΙΙ καλούνται να εγγραφούν στα αντίστοιχα Τμήματα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass(PHYS_U_110).

Την Τετάρτη 2/3/2022 και την Πέμπτη(3/3/2022) θα σχηματισθούν οι υποομάδες
και θα συζητηθούν θέματα λειτουργίας του εργαστηρίου Φυσικής ΙΙ, στα αντίστοιχα τμήματα.”

Ο Συντονιστής
καθ. Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ