Τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου του Ακ. Έτους 2021-2022 του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φυσικής θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022.

Από την Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής