Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ την προκήρυξη

prok_eklogon_ETEP_2022_ortho