Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μετά από απόφαση της Συγκλήτου στην αρ.261/26-11-2021 συνεδρίασή της, προκηρύσσει θέσεις για την απασχόληση Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΑΡΙΝΟΥ-2021-2022