ΔΙάστημα και ΑΣτρονομία – 5 Ιουλίου έως 8 Ιουλίου

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ το πρόγραμμα και από εδώ την αφίσσα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΘΣ-ΔΙΑΣ_ΤΕΛΙΚΟ