Αναλυτικός Πίνακας Cookies που χρησιμοποιούμε

Ονομασία Cookie Cookie Developer και Περιγραφή του Χρόνος τήρησης δεδομένων Χαρακτηρισμός Αποδέκτης/ Κατηγορία Αποδεκτών
a11y-high-contrast WordPress.org
Χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση πρακτικών προσβασιμότητας accessibility.
session Απαραίτητα Δεν υπάρχουν τρίτοι αποδέκτες
a11y-larger-fontsize WordPress.org
Χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση πρακτικών προσβασιμότητας accessibility
session Απαραίτητα Δεν υπάρχουν τρίτοι αποδέκτες

Τιμές δεδομένων των σχετικών Cookies της εφαρμογής WordPress που υπάρχουν στον φυλλομετρητή σας
Ενδέχεται να εμφανίζονται και τιμές cookies άλλων ιστοτόπων που χρησιμοποιούν την ίδια εφαρμογή ανοικτού κώδικα και τα ίδια plugin.

    [Πολιτική Cookies] – [Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων]