Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» (ΜΙS 5129453-KE:6878) έχουν αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://ee.uth.gr/el/jobs_index2?search_api_views_fulltext=&field_procurement_protocol_num=35666


Οι τυχόν ενστάσεις δύναται να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24/09/2021.