Οι πρωτοετείς φοιτήτριες και φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία απολυτηρίου Λυκείου
  • Δύο (2) φωτογραφίες

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Γραμματεία με συστημένο ταχυδρομείο ή με ταχυμεταφορική εταιρεία (courier), στη διεύθυνση:  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γραμματεία Τμήματος Φυσικής (για εγγραφή πρωτοετούς), 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, 35100, Λαμία.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Λαμία, 28-09-2021