Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Φυσικής που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα «Εργαστήριο Φυσικής V (Ηλεκτρονική)» το τρέχον εξάμηνο, να εγγραφούν στο eclass και να δηλώσουν την επιθυμητή ομάδα παρακολούθησης. Η δήλωση εργαστηριακής ομάδας θα είναι ανοικτή από Παρασκευή 8 Οκτωβρίου ώρα 12:00 έως την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου ώρα 23:30.

Το πρόγραμμα εκτέλεσης των ασκήσεων, το διδακτικό υλικό, ο κανονισμός του εργαστηρίου κλπ καθώς και όλες οι ανακοινώσεις για θέματα του μαθήματος θα αναρτώνται εφεξής στο eclass.  

Οι διδάσκοντες