Επιστημονική/Ερευνητική Ημερίδα

Πολυλειτουργικότητα και Ευφυής Συμπεριφορά Υβριδικών Πολυμερικών Νανοδιηλεκτρικών

Integrating Multi-Functionality and Smart Performance in Hybrid Polymer Nanodielectrics

Μεγάλο Αμφιθέατρο της Σχολής Θετικών Επιστημών (Νότιο Συγκρότημα)

Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ το Πρόγραμμα
Integrating_Multi-Functionality_and_Smart_Performance_in_Hybrid_Polymer_Nanodielectrics