Κωδ. Μαθήματος : 11101ECTS : 61ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Κορμός(Υ) Υποχρεωτικό
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :

Περιεχόμενο
Μηχανική:
• Κινηματική σε μία και δύο διαστάσεις, συστήματα αναφοράς και γαλιλαιϊκός μετασχηματισμός, κυκλική κίνηση, σχετική κίνηση.
• Δυναµική και νόµοι του Νεύτωνα, τριβή, ορμή και ώθηση, διατήρηση ορμής. Βαρύτητα και νόµος της Παγκόσµιας Έλξης.
• Έργο και ενέργεια, κινητική και δυναμική ενέργεια, διατήρηση ενέργειας, κρούσεις
• Δυναμική στερεού σώµατος, ροπή αδράνειας, στροφορµή, διατήρηση στροφορμής, περιστροφή στερεού σώματος, κινητική ενέργεια περιστροφής, κύλιση.
Ταλαντώσεις και Κύματα:
• Ελεύθερη ταλάντωση και απλή αρμονική κίνηση, μαθηματικό και φυσικό εκκρεμές, υπέρθεση αρμονικών κινήσεων, ταλαντώσεις με απόσβεση, εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, συντονισμός.
• Κυµατική κίνηση,  επίπεδα και σφαιρικά κύματα, ηχητικά κύµατα και ακουστική, φαινόµενο Doppler, επαλληλία και στάσιµα κύµατα.
Θερµοδυναµική:
• Θερµοκρασία και ιδανικό αέριο, κινητική θεωρία αερίων, κατανομή Maxwell, εσωτερική ενέργεια, θερμοχωρητικότητα, πραγματικά αέρια, καταστατικές εξισώσεις ιδανικών και πραγματικών αερίων, κινητική θεωρία αερίων,  1ος νόµος της Θερµοδυναµικής, αντιστρεπτές και μη αντιστρεπτές διαδικασίες, εντροπία και θερμότητα, 2ος νόµος της Θερµοδυναµικής.