Κωδ. Μαθήματος : 11004ECTS : 61ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Κορμός(Υ) Υποχρεωτικό
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 2Ασκήσεις : 2Εργαστήριο : 2

Περιεχόμενο
• Εισαγωγή στους Η/Υ: Αναπαράσταση Δεδομένων. Υλικό και Λογισμικό.
• Δομημένος Προγραμματισμός με τη γλώσσα C: Εισαγωγικές Έννοιες. Τύποι δεδομένων. Δομές Δεδομένων. Σταθερές και Μεταβλητές. Επεξεργασία Δεδομένων. Δομές Επιλογής. Δομές Επανάληψης. Πίνακες. Υποπρογράμματα (Συναρτήσεις, Υπορουτίνες). Είσοδος/Έξοδος σε Αρχεία Δεδομένων -Αποτελεσμάτων.
• Εργαστηριακή εξάσκηση στους H/Y και στον δομημένο προγραμματισμό (γλώσσα C).