Κωδ. Μαθήματος : 21005ECTS : 62ο Εξάμηνo
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Κορμός(Υ) Υποχρεωτικό
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 1Ασκήσεις : 2Εργαστήριο : 3

Περιεχόμενο
Εργαστηριακή εξάσκηση στα παρακάτω θέματα :

1. Στάσιμα διαμήκη κύματα μελέτη με σπειροειδές ελατήριο
2. Θερμιδομετρία – Μελέτη νόμου Joule
3. Μέτρηση ειδικής θερμότητας στερεών.
4. Επαλληλία αρμονικών κινήσεων
5. Απορρόφηση υπερήχων στον αέρα
6. Στάσιμα κύματα υπερήχων.
7. Πόλωση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
8.Μέτρηση ιξώδους υγρών.