Κωδ. Μαθήματος : 31005ECTS : 63ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Κορμός(Υ) Υποχρεωτικό
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 1Ασκήσεις : 2Εργαστήριο : 3

Περιεχόμενο
Το εργαστηριακό αυτό μάθημα παρέχει στο φοιτητής / τρια τη θεωρητική περιγραφή και την πειραματική εξάσκηση σε θεματικές περιοχές της Ηλεκτροστατικής, της Μαγνητοστατικής και της Οπτικής που καλύπτονται από τις παρακάτω εργαστηριακές ασκήσεις:

• Κυκλώματα DC. Νόμος του Ohm.  Βασικές συνδεσμολογίες αντιστατών. Νόμοι Kirchhoff.
• Κυκλώματα AC. Συνδεσμολογίες σειράς ηλεκτρικών στοιχείων R, L και C. Συντονισμός σειράς R-L-C.
• Μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών R, L, και C με γέφυρα. Μέτρηση παράγοντα απωλειών και συντελεστή ποιότητας. Ισοδύναμα κυκλώματα πραγματικών ηλεκτρικών στοιχείων.
• Θερμοκρασιακή εξάρτηση ηλεκτρικών παραμέτρων αντιστάσεων.
• Χωρητικότητα επίπεδου πυκνωτή και μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς μονωτικών υλικών.
• Δύναμη Laplace.
• Μέτρηση μαγνητικού πεδίου σωληνοειδούς με βάση το νόμο Faraday.
• Πηνία Helmholtz.
• Μέτρηση εστιακής απόστασης συγκλινόντων φακών.
• Οπτική 1
• Οπτική 2