Κωδ. Μαθήματος : 41002ECTS : 64ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Κορμός(Υ) Υποχρεωτικό
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :

Περιεχόμενο
• Εξισώσεις Maxwell και εφαρμογές της
• Ηλεκτρομαγνητικά Δυναμικά και Συμμετρία Βαθμίδας
• Θεώρημα Poynting και εισαγωγή του τανυστή ηλεκτρομαγνητικής τάσης του Μaxwell
• Διατήρηση ενέργειας-ορμής
• Ηλεκτρομαγνητικά κύματα στον ελεύθερο χώρο
• Ηλεκτρομαγνητικά κύματα σε μη αγώγιμα μέσα και σε αγωγούς
• Διασπορά Ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
• Βασικές αρχές κυματοδήγησης και γραμμών μεταφοράς
• Καθυστερημένα δυναμικά
• Ακτινοβολία ηλεκτρικού και μαγνητικού διπόλου
• Δυναμικά Lienard-Wiechert
• Πεδία κινούμενου φορτίου και ισχύς ακτινοβολίας
• Ανάδραση ακτινοβολίας.