Κωδ. Μαθήματος : 41003ECTS : 64ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Κορμός(Υ) Υποχρεωτικό
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 1Εργαστήριο : 1

Περιεχόμενο
• Αρχές θεωρίας κυκλωμάτων,
• Ημιαγωγοί
• Επαφή ΡΝ, Δίοδοι στερεάς καταστάσεως (ανόρθωσης, zener, varicap, LASER, LED, φωτοδίοδοι, κλπ) λειτουργία κυκλώματα και εφαρμογές
• Διπολικά transistors, ισοδύναμα κυκλώματα, μοντέλα μεταφοράς.
• Transistor επίδρασης πεδίου (FET), μελέτη, ανάλυση, εφαρμογές.
• Ενισχυτές με transistor, μοντέλα ενίσχυσης μικρών σημάτων. Ενισχυτές FET.
• Ενισχυτές πολλών Βαθμίδων, Βαθμίδες εξόδου (Α, Β, ΑΒ, C, D).
• Thyristor, Diac, Triac, UJT, κλπ, ανάλυση, λειτουργία, εφαρμογές.
• Συναρτήσεις μεταφοράς κυκλωμάτων, καθορισμός μηδενικών, πόλων. Απόκριση συχνότητας ενισχυτών.
• Τελεστικός ενισχυτής, ιδανικός – μη ιδανικός.