Κωδ. Μαθήματος : 41004ECTS : 64ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Κορμός(Υ) Υποχρεωτικό
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :

Περιεχόμενο
• Μιγαδικοί αριθμοί,
• Στοιχειώδεις συναρτήσεις μιας μιγαδικής μεταβλητής,.
• Πλειότιμες συναρτήσεις / κλάδοι.
• Συνέχεια μιγαδικής συνάρτησης .
• Παράγωγος μιγαδικής συνάρτησης,
• Αναλυτικές συναρτήσεις και εξισώσεις Cauchy – Riemann.
• Αρμονικές συναρτήσεις.
• Απεικονίσεις μέσω στοιχειωδών συναρτήσεων, σύμμορφες απεικονίσεις
• Εφαρμογές των προηγουμένων στην Φυσική
• Μιγαδικές δυναμοσειρές, σειρές Taylor και Laurent, ταξινόμηση των ανωμαλιών, επικαμπύλιο ολοκλήρωμα, θεώρημα Cauchy και θεώρημα ολοκληρωτικών υπολοίπων, υπολογισμός ολοκληρωμάτων.
• Μετασχηματισμοί Fourier και Laplace.
• Εφαρμογές στις μερικές και στις συνήθεις διαφορικές εξισώσεις.