Κωδ. Μαθήματος : 41005ECTS : 64ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Κορμός(Υ) Υποχρεωτικό
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 1Ασκήσεις : 2Εργαστήριο : 3

Περιεχόμενο
Το εργαστηριακό αυτό μάθημα παρέχει στο φοιτητής / τρια τη θεωρητική περιγραφή και την πειραματική εξάσκηση σε βασικά φαινόμενα των θεματικών περιοχών της Κβαντικής, της Ατομικής και της Πυρηνικής Φυσικής που καλύπτονται από τις παρακάτω εργαστηριακές ασκήσεις:

• Περίθλαση ηλεκτρονίων.
• Σειρές Balmer/Προσδιοριμός σταθερών Rydberg.
• Ατομικά φάσματα συστημάτων He και Hg.
• Κατανομή Poisson και Gauss ραδιοενεργών διασπάσεων.
• Νόμος του αντίστροφου τετραγώνου και η απορρόφηση των ακτινών βήτα και γάμμα με μετρητή Geiger-Müller.
• Περίθλαση σχισμής και η αρχή αβεβαιότητας του Heisenberg.
• Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.
• Καθοδικές ακτίνες, λόγος φορτίου προς μάζα ηλεκτρονίου.